ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ  Ο.Ε.
Τεχνική Εταιρεία Συντήρησης, Επισκευής, Θέρμανσης και Κλιματισμού Χανιά

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Ο.Ε. δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο (2017) από τα αδέρφια Νίκος και Σπύρος Αγγελάκης.

Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ενασχόλησης της εταιρίας είναι η συντήρηση, βλάβη, επισκευή, βελτιώση και ανακατασκευή εγκαταστάσεων οποιουδήποτε κλιματισμού μικρού και μεγάλου μεγέθους εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων.

Σημαντικό επίσης κομμάτι ενασχόλησης μας είναι η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ξενοδοχειακών και επαγγελματικών χωρών, με ηλιακά συστήματα, ταχυλέβητες πετρελαίου, ταχυλέβητες αερίου και αντλίες θερμότητος.

Επιπρόσθετα εξειδικευόμαστε στην τοποθέτηση, συντήρηση λεβήτων και ταχυλεβήτων πετρελαίου και αερίων νέας τεχνολογίας υψηλών αποδόσεων καθώς και λέβητες συμπηκνωμάτων.